53 Quang Trung, Tầng 8
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam
ĐT: (+84/4) 3 943 3050
Fax: (+84/4) 3 943 3055
E-Mail: hanoi-ob(at)bmeia.gv.at

Website này chứa đựng rất nhiều thông tin liên quan đến nước Áo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch. Bên cạnh đó, trong mục “Lời khuyên”, Quí vị sẽ tìm thấy nhiều thông tin khác xoay quanh các vấn đề lãnh sự cũng như du lịch đến nước Áo và từ nước Áo.