All Posts in Tag

embassy

Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

53 Quang Trung, Tầng 8 Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Việt Nam ĐT: (+84/4) 3 943 3050 Fax: (+84/4) 3 943 3055 E-Mail: hanoi-ob(at)bmeia.gv.at Website này chứa đựng rất nhiều thông tin liên quan đến nước Áo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch. Bên cạnh đó, trong mục “Lời khuyên”, Quí…

Australian Embassy, Hanoi

About the Australian Embassy in Vietnam Head of Mission Contact information Address 8 Dao Tan Street Ba Dinh District Hanoi Vietnam Telephone +84-4 3774 0100 Fax +84-4 3774 0111 Opening hours The Embassy is open from 8:30am to 12:00pm and from 1:00pm to 5.00 pm Monday to Friday except for public holidays. Public holidays 2014 The…

  • enEnglish

You cannot copy content of this page