Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam


Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-3846-3000 Fax: 84-4-3846-3043

Giờ làm việc:

Thứ hai ~ Thứ sáu : 8:30 ~ 17:15

Giờ mở cửa lãnh sự: 8:30 ~ 12:00
13:30 ~ 16:45

Giờ làm việc của cửa Visa : 8:30 ~ 11:30 ( Nhận hồ sơ )
13:30 ~ 16:45 ( Trả kết quả )

Ngày nghỉ năm 2014:

Ngày 1 tháng 1 (Thứ tư)Ngày 2 tháng 1 (Thứ năm)Ngày 3 tháng 1 (Thứ sáu)

Ngày 28 tháng 1 (Thứ ba)

Ngày 29 tháng 1 (Thứ tư)

Ngày 30 tháng 1 (Thứ năm)

Ngày 31 tháng 1 (Thứ sáu)

Ngày 3 tháng 2 (Thứ hai)

Ngày 4 tháng 2 (Thứ ba)

Ngày 5 tháng 2 (Thứ tư)

 

Ngày 9 tháng 4 (Thứ tư)Ngày 30 tháng4 (Thứ tư)Ngày 1 tháng 5 (Thứ năm)

Ngày 2 tháng 9 (Thứ ba)

Ngày 13 tháng 10 (Thứ hai)

Ngày 23 tháng 12 (Thứ ba)

Ngày 29 tháng 12 (Thứ hai)

Ngày 30 tháng 12 (Thứ ba)

Ngày 31 tháng 12 (Thứ tư)